Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10134
Title: Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro và trạng thái cảm xúc đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng quận Ninh Kiều khi mua sắm thời trang trực tuyến
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Lê, Thị Quỳnh Mai
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro nhận thức và trạng thái cảm xúc đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm trực tuyến ngành hàng thời trang. Từ kết quả nghiên cứu có thể đề xuất những hàm ý quản trị cải thiện nhận thức rủi ro và ảnh hưởng của trạng thái cảm xúc đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm thời trang trực tuyến
Description: 95 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10134
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.