Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10136
Title: Nghiên cứu tác động của trách nhiệm xã hội lên giá trị thương hiệu của các ngân hàng TMCP vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Lê, Phước Hương
Châu, Thị Bích Hoa
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tác động của nhận thức trách nhiệm xã hội đến các thành phần giá trị thương hiệu tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở ĐBSCL. Từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị để các ngân hàng nâng cao giá trị thương hiệu thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội.
Description: 138Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10136
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.