Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10141
Title: Vận dụng mối quan hệ nhân quả trong phép biện chứng duy vật vào việc giải quyết vấn đề TT trọng nam khinh nữ ở huyện Trà Ôn, tỉnh VL hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Lê, Thị Ngọc Trang
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Abstract: Với đề tài “Vận dụng mối quan hệ nhân quả trong phép biện chứng duy vật vào việc giải quyết vấn đề tư tưởng trọng nam khinh nữ ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long hiện nay” luận văn gồm có 03 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Trong phần mở đầu, luận văn giới thiệu khái quát về lý do chọn đề tài. Phần nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả trong phép biện chứng duy vật, về tư tưởng trọng nam khinh nữ và những vấn đề liên quan. Phần kết luận, luận văn tổng kết lại những nội dung đã được trình bày, đưa ra một số nguyên nhân hạn chế khách quan và chủ quan trong quá trình hoàn thành luận văn.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10141
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.