Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101483
Title: Kênh dẫn truyền tác động của chính sách tiền tệ phi truyền thống của Mỹ đến Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mai Huyên
Ngô, Sỹ Nam
Keywords: Chính sách tiền tệ phi truyền thống
Kênh truyền dẫn
Nới lỏng định lượng
Tác động tràn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 181 .- Tr.29-42
Abstract: Nghiên cứu này phân tích các kênh dẫn truyền tác động tràn của chính sách tiền tệ (CSTT) phi truyền thống của Mỹ đến Việt Nam, tập trung vào công cụ nới lỏng định lượng của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ trong thời gian từ quý 1/2000 đến quý 3/2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, một cú sốc trong bảng cân đối tài sản của Ngân hàng trung ương (NHTW) Mỹ (Fed) có tác động mạnh mẽ đến Việt Nam qua hai kênh chính là kênh tái cân bằng danh mục đầu tư và kênh giá tài sản. Cụ thể, một CSTT nới lỏng bằng các chương trình mua tài sản quy mô lớn của Fed làm mở rộng bảng cân đối tài sản của nó, sẽ làm tăng dòng vốn nước ngoài chảy vào thị trường Việt Nam và dẫn đến giá tài sản trong thị trường này tăng theo. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng tương tự cho hai kênh tỷ giá hối đoái và kênh thanh khoản trên thị trường Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101483
ISSN: 2615-9813
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.194.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.