Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10157
Title: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng khóm tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông dân trồng khóm tại xã Hỏa Tiến và Tân Tiến thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất khóm tại thành phố Vị Thanh.
Description: 55 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10157
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.