Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10161
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH giống cây trồng Nông Hưng Phát
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Thạch, Văn Tố Anh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Hưng Phát. Thông qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm cho đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 73 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10161
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.