Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10166
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Vĩnh Thắng
Authors: Trần, Quốc Dũng
Lâm, Hòa Lợi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh, để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả kinh doanh cho Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu Vĩnh Thắng trong thời gian tới.
Description: 144 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10166
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.