Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10171
Title: Hóng Tết nhà người
Authors: Lưu, Thị Lương
Keywords: Mùa Xuân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.134-135
Abstract: Từ nhà bạn đến chỗ thiên hạ tụ tập đông nghịt để coi bắn pháo bông khoảng chừng mười phút rề rà đi bộ. Đã gần xịt lại còn được thêm mấy cái hay ho khác nữa. Như là đỡ mất công leo lên sân thượng lồng lộng gió khuya, dễ nhiễm lạnh, nhức đầu sổ mũi nhé. Như là khỏi lo kiếm không ra chỗ gởi xe tốn tiền nhé. Như là chẳng sợ lúc đổ xô ra về bị vướng vào đám kẹt xe mịt mù lối thoát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10171
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_527.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.