Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10172
Title: Xu hướng nào đáng quan tâm cho "Ngôi nhà 2019"?
Authors: Lê, Huy
Keywords: Nhà ở
Kiến trúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.14-18
Abstract: Xét trên nhiều mặt liên quan đến ngôi nhà như phong cách, ý tưởng thiết kế, sử dụng vật liệu, ứng dụng công nghệ... trong ngôi nhà Việt, sẽ có điểm gì nổi bật trong năm nay và tương lai gần.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10172
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.