Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10172
Nhan đề: Xu hướng nào đáng quan tâm cho "Ngôi nhà 2019"?
Tác giả: Lê, Huy
Từ khoá: Nhà ở
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.14-18
Tóm tắt: Xét trên nhiều mặt liên quan đến ngôi nhà như phong cách, ý tưởng thiết kế, sử dụng vật liệu, ứng dụng công nghệ... trong ngôi nhà Việt, sẽ có điểm gì nổi bật trong năm nay và tương lai gần.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10172
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.