Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10178
Title: Một số vấn đề về ly hôn ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Nguyệt Minh Thu
Keywords: Gia đình
Hôn nhân
Ly hôn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.38-49
Abstract: Xã hội Việt Nam đang trải qua những biến đổi trên nhiều chiều cạnh liên quan tới mức độ bền vững của gia đình. Sự nới lỏng của áp lực xã hội, đa dạng hóa mô hình hôn nhân và cấu trúc gia đình, và thay đổi trong nhìn nhận về vị thế của người phụ nữ đã làm cho tính chất của vấn đề ly hôn xa dần các định kiến trước đây. Dựa trên số liệu khảo sát, bài viết tìm hiểu vấn đề ly hôn từ chiều cạnh xã hội và pháp luật, xác định nguyên nhân, qua đó thống kê được các lý do phổ biến vẫn là: ngoại tình, bạo lực, bất đồng vợ chồng, nạn rượu bia, cờ bạc. Trong xã hội hiện nay, áp lực từ phía gia đình và cộng đồng dường như giảm dần, song ly hôn vẫn là tình huống không mong đợi, gắn với sự tổn thương khó bù đắp. Vấn đề đặt ra là làm sao để góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực, qua đó củng cố, bảo vệ những giá trị nền tảng của mỗi gia đình, góp phần ổn định và phát triển xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10178
ISSN: 0866-7659
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.