Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10182
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Huê An, Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Huê An quí 4 năm 2018. Bên cạnh đó, đánh giá và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Huê An trong giai đoạn 2016-2018. Từ đó đưa ra các giải pháp để công ty có thể hoàn thiện hơn về công tác kế toán bán hàng và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới tại đơn vị.
Description: 159 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10182
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.