Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10190
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Authors: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và hiệu quả tài chính của các nông hộ sản xuất lúa trong mô hình CĐML ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất trong mô hình ở huyện Tam Bình trong thời gian tới.
Description: 60 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10190
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.