Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10191
Title: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh An Giang
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Dương, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình thu hút, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực tại Ngân hàng Kiên Long chi nhánh An Giang. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Kiên Long –Chi nhánh An Giang thông qua chỉ số KPI. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tạin ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh An Giang.
Description: 82 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10191
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.