Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10195
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần điện nước An Giang
Authors: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Điện Nước An Giang từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Description: 154 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10195
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.92 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.