Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10195
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần điện nước An Giang
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Điện Nước An Giang từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Mô tả: 154 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10195
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.