Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10196
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Vân Hải
Authors: Võ, Văn Dứt
Bùi, Thị Kiều Nhiên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện hệ thống kế toán tại công ty TNHH Vân Hải. Từ đó, rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.
Description: 115 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10196
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.