Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10196
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Vân Hải
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Bùi, Thị Kiều Nhiên
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện hệ thống kế toán tại công ty TNHH Vân Hải. Từ đó, rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.
Mô tả: 115 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10196
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.