Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10202
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tôm thẻ chân trắng ao A101 tại công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN)
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Trương, Lâm Anh Thư
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tôm thẻ chân trắng ao A101 tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta nhằm đưa ra giải pháp hạ giá thành sản phẩm tôm thẻ chân trắng một cách hiệu quả.
Mô tả: 121 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10202
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.