Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10204
Title: Công tác kế xác định kết quả kinh doanh công ty cổ phần cảng Cần Thơ – cảng Hoàng Diệu
Authors: Trần, Quốc Dũng
Lê, Nguyễn Ngọc Huỳnh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cảng Cần Thơ - Chi Nhánh Cảng Hoàng Diệu. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 166 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10204
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
19.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.