Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10204
Nhan đề: Công tác kế xác định kết quả kinh doanh công ty cổ phần cảng Cần Thơ – cảng Hoàng Diệu
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Lê, Nguyễn Ngọc Huỳnh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cảng Cần Thơ - Chi Nhánh Cảng Hoàng Diệu. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 166 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10204
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
19.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.