Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10223
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa vụ Đông Xuân tại huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Phan, Thị Nguyễn Như
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân của nông hộ tại huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính nâng cao thu nhập của nông hộ.
Description: 48 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10223
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.