Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10226
Title: Phân tích tác động của chiêu thị qua phương tiện truyền thông online đến nhận biết thương hiệu Ovaltine Việt Nam của học sinh sinh viên tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Võ, Tùng
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của chiêu thị qua phương tiện truyện thông online đến nhận biết thương hiệu Ovaltine đối với người tiêu dùng thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra các đề xuất giúp cho các chiến dịch chiêu thị phù hợp với thị trường thành phố Cần Thơ.
Description: 72 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10226
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.