Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10226
Nhan đề: Phân tích tác động của chiêu thị qua phương tiện truyền thông online đến nhận biết thương hiệu Ovaltine Việt Nam của học sinh sinh viên tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Võ, Tùng
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tác động của chiêu thị qua phương tiện truyện thông online đến nhận biết thương hiệu Ovaltine đối với người tiêu dùng thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra các đề xuất giúp cho các chiến dịch chiêu thị phù hợp với thị trường thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 72 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10226
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.