Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10227
Title: Phân tích ảnh hưởng của truyền thông kỹ thuật số đến ý định mua sắm mỹ phẩm của nữ giới tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Nguyễn, Thị Tuyết Nhi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm mỹ phẩm của nữ giới tại thành phố Cần Thơ sau khi tiếp xúc với truyền thông kỹ thuật số. Qua đó, đề xuất một số khuyến nghị giúp xây dựng kế hoạch truyền thông kỹ thuật số hiệu quả cho doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ.
Description: 95 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10227
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.