Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10234
Title: Phân tích và đánh giá các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K ( chi nhánh Miền Nam)
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Châu, Hồng Thắm
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá các phương pháp thu thập BCKT của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền Nam tại công ty khách hàng; Đánh giá sự tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500 của kiểm toán viên trong quá trình áp dụng các phương pháp thu thập BCKT; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập BCKT của Công ty.
Description: 86 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10234
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.