Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10245
Title: Chính sách liên minh của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Authors: Đỗ, Lê Chi
Keywords: Mỹ
Châu Á - Thái Bình Dương
Chính sách
Liên minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 2 .- Tr.3-16
Abstract: Việc xây dựng hệ thống đồng minh là vô cùng quan trọng nhằm duy trì và củng cổ địa vị cường quốc thế giới. Một cường quốc dù mạnh đến đâu cũng không thể tự mình đối phó hữu hiệu với các đối thủ và kẻ thù nếu không có mạng lưới đồng minh mạnh và đáng tin cậy. Xây dựng hệ thống liên minh quân sự trên khắp thế giới là một trong những nhân tố góp phần đưa Mỹ trở thành siêu cường có lợi ích toàn cầu và duy trì địa vị siêu cường số 1 thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay. Trên cơ sở phân tích các quan hệ đồng minh của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bài viết đã khái quát được chính sách liên minh của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10245
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.