Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10253
Title: Đánh giá phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán được áp dụng tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Hà, Mỹ Trang
Phạm, Thị ánh Khuyên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán được áp dụng tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam – chi nhánh Cần Thơ nhằm nhận diện những ưu điểm và các mặt hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty.
Description: 122 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10253
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.