Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10255
Title: Phân tích quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Lâm, Tú Quỳnh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ, nhận xét ưu nhược điểm từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình lập KHKT của Công ty.
Description: 145 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10255
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.