Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10264
Title: Phân tích hoạt động cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh Gò Quao tỉnh Kiên Giang
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thanh Tâm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay hộ SXNN tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn (Agribank) chi nhánh Gò Quao tỉnh Kiên Giang giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó đưa ra một số giải pháp giúp cải thiện hoạt động cho vay hộ SXNN tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Gò Quao tỉnh Kiên Giang
Description: 59 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10264
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.