Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10286
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, THỊ PHI OANH-
dc.contributor.authorNguyễn, Phan Hồng Anh-
dc.date.accessioned2019-07-29T08:35:23Z-
dc.date.available2019-07-29T08:35:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10286-
dc.description76trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm khảo sát khả năng sống sót và khả năng phân hủy KClO3 của 2 dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 và Enterobacter sp. CR10 trong 5 loại chất mang khác nhau sau 5 tháng tồn trữ. Năm loại chất mang là cám, gạo xay, trấu xay, lúa xay và bột talc được khảo sát và tuyển chọn dựa vào khả năng duy trì mật số vi khuẩn trên 106 CFU/g chế phẩm và khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới của vi khuẩn sau thời gian tồn trữ. Sau 3 tháng, chế phẩm với chất mang là cám, gạo xay và lúa xay duy trì mật số vi khuẩn (MSVK) trên 106 CFU/g chế phẩm. Chế phẩm với chất mang là bột talc đạt mật số cao nhất khi chứa dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 sau 5 tháng tồn trữ (1,56×108 CFU/g chế phẩm) và dòng Enterobacter sp. CR10 sau 4 tháng tồn trữ (2,4×107 CFU/g chế phẩm). Những chế phẩm đạt yêu cầu về mật số được tiếp tục khảo sát khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới. Hai dòng vi khuẩn trong những chế phẩm này đều duy trì được khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới. Như vậy, bột talc được chọn làm chất mang để tồn trữ dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 trong 5 tháng và tồn trữ dòng vi khuẩn Enterobacter sp. CR10 trong 4 tháng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectSinh họcvi_VN
dc.titleTuyển Chọn Chất Mang Để Tồn Trữ Vi Khuẩn Có Khả Năng Phân Hủy Chlorate Kalivi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.