Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10289
Title: Đánh giá sự lựa chọn thay đổi sinh kế của nông hộ trồng lúa để thích ứng với xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang
Authors: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Hoàng Nhu
Ngô, Thị Thanh Trúc
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự lựa chọn thay đổi sinh kế của nông hộ trồng lúa để thích ứng với xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang và đề xuất những giải pháp giúp hộ trồng lúa thích ứng với tình hình xâm nhập mặn tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của người dân trong việc thay đổi chiến lược thích ứng đảm bảo sinh kế bền vững trong tương lai.
Description: 89 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10289
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.