Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10289
Nhan đề: Đánh giá sự lựa chọn thay đổi sinh kế của nông hộ trồng lúa để thích ứng với xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang
Tác giả: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Hoàng Nhu
Ngô, Thị Thanh Trúc
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá sự lựa chọn thay đổi sinh kế của nông hộ trồng lúa để thích ứng với xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang và đề xuất những giải pháp giúp hộ trồng lúa thích ứng với tình hình xâm nhập mặn tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của người dân trong việc thay đổi chiến lược thích ứng đảm bảo sinh kế bền vững trong tương lai.
Mô tả: 89 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10289
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.