Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10294
Title: Đánh giá ảnh hưởng của nhận thức về xâm nhập mặn đến hành vi thích ứng ở các hộ trồng lúa tại tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Nguyễn, Hải Yến
Ngô, Thị Thanh Trúc
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của nhận thức về XNM đến hành vi thích ứng ở các hộ trồng lúa tại 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng nhằm phát hiện những mặt hạn chế và đề xuất một số giải pháp thích ứng phù hợp cho nông hộ.
Description: 91 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10294
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.