Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10305
Title: Kế toán xác định kế quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Long
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Thiệu, Ngọc Trâm Anh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty, qua đó tiến hành đánh giá công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả hơn.
Description: 129 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10305
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.