Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10307
Title: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành của khách hàng tại siêu thị Lotte Mart chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Phước Hương
Tôn, Kim Thao
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội và thương hiệu Lotte Mart tại thị trường Thành phố Cần Thơ. Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành thương hiệu Lotte Mart. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu Lotte Mart thông qua tăng cường thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội.
Description: 140 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10307
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.