Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10317
Title: Ảnh hưởng của Website tác động đến ý định hành vi du lịch của người dân tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Huỳnh Anh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng về hành vi truy cập website du lịch của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích mối quan hệ giữa chất lượng website và ý định hành vi du lịch của người dân tại thành phố Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng website trong hoạt động du lịch.
Description: 123 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10317
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.