Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1031
Title: S và L tội phạm là gì?
Authors: Đỗ, Thanh Xuân
Hoàng, Thị Phương Nhung
Keywords: Bộ luật Hình sự
Tội phạm
Vụ án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 5 .- Tr.33-36,39
Abstract: Bài viết phân tích và đưa ra quan điểm của tác giả về vụ án S và L đã phạm các tội “bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 123 và tội “cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 135 BLHS 1999.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1031
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.251.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.