Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1031
Nhan đề: S và L tội phạm là gì?
Tác giả: Đỗ, Thanh Xuân
Hoàng, Thị Phương Nhung
Từ khoá: Bộ luật Hình sự
Tội phạm
Vụ án
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 5 .- Tr.33-36,39
Tóm tắt: Bài viết phân tích và đưa ra quan điểm của tác giả về vụ án S và L đã phạm các tội “bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 123 và tội “cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 135 BLHS 1999.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1031
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.3 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.231.217.107


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.