Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10330
Title: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm tại chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Lê, Thị Ngọc Đam
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng và đưa ra mô hình các yếu tố tác động phù hợp đến quyết định lựa chọn cửa hàng tiện lợi VinMart+ làm địa điểm mua hàng của người dân Thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, thu hút và đáp ứng tốt khách hàng tới cửa hàng trong thời gian tới.
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10330
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.