Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10332
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty lương thực Sông Hậu
Authors: Võ, Văn Dứt
Đào, Thanh Nhã
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Lương thực Sông Hậu, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu.
Description: 121 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10332
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.