Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10332
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty lương thực Sông Hậu
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Đào, Thanh Nhã
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Lương thực Sông Hậu, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu.
Mô tả: 121 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10332
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.