Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10337
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ quảng cáo Lê Hưng
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Tiêu, Tú Châu
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Mô tả: 167 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10337
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
14.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.228.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.