Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10345
Title: Trí tuệ cảm xúc và sự căng thẳng trong công việc của nhân viên y tế tại TP. Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích trí tuệ cảm xúc và sự căng thẳng trong công việc của nhân viên y tế tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề ra các giải pháp giúp giảm thiểu căng thẳng trong công việc cho nhân viên y tế thông qua tăng trí tuệ cảm xúc.
Description: 71 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10345
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.