Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10349
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Khiêm tỉnh Hậu Giang
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Thị Lan Hảo
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Khiêm. Từ đó, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Description: 109 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10349
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.