Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Xuân Nam-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thão Duy-
dc.date.accessioned2019-07-30T03:00:53Z-
dc.date.available2019-07-30T03:00:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherB1501951-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10365-
dc.description133 Trvi_VN
dc.description.abstractThực hiện công tác kế toán, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Inox Phát Thành. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho Công ty những năm tiếp theovi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKế toánvi_VN
dc.titleKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Inox Phát Thànhvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.04 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.