Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10369
Title: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA NANO TINH THỂ ZnO PHA TẠP ION Eu3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ VI SÓNG
Authors: PGS. TS. Nguyễn, Trí Tuấn
Nguyễn, Thanh Tuấn
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các hạt nano tinh thể ZnO:Eu3+ có cấu trúc lục giác Wurzite được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ vi sóng. Sản phẩm bột nano ZnO:Eu3+ được đo nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh hiển vi điện tử quét (FESEM) để xác định cấu trúc mạng, kích thước, hình thái học của tinh thể. Các hạt nano tinh thể có kích thước ~ 330 - 460 nm tùy theo nồng độ ion Eu3+ pha tạp khi được chiếu xạ ở nhiệt độ 190 0C. Tính chất quang của mẫu ZnO:Eu3+ chế tạo được nghiên cứu bằng phổ huỳnh quang (PL). Phổ huỳnh quang của các mẫu này vật liệu phát xạ mạnh ở vùng nhìn thấy do những sai hỏng, khuyết tật oxi, kẽm. đồng thời xuất hiện đỉnh phát xạ do sự chuyển dời mức năng lượng 5D0 – 7F2 do các điện tử trong ion Eu3+ ứng với bước sóng 613 nm nhưng với cường độ khá yếu. Tuy nhiên, sau khi nung mẫu ở 900 0C và kích thích ở bước sóng 466 nm, đỉnh phát xạ do sự chuyển dời mức năng lượng 5D0 – 7F2 phát xạ với cường độ mạnh và xuất hiện thêm các đỉnh phát xạ ở vị trí 586 nm, 591 nm do các chuyển dời mức năng lượng 5D0 – 7F0 và 5D0 – 7F1.
Description: 65tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10369
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.