Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10370
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tìm hiểu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tìm hiểu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Từ đó, đề xuất với nhà trường các giải pháp trong vấn đề khuyến khích sinh viên trường đại học Cần Thơ tích cực tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Description: 94 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10370
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.