Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10370
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tìm hiểu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: La, Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tìm hiểu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Từ đó, đề xuất với nhà trường các giải pháp trong vấn đề khuyến khích sinh viên trường đại học Cần Thơ tích cực tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Mô tả: 94 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10370
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.