Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10371
Title: Thiết kế sơ đồ ứng dụng cảm biến E18-D80NK trong mạch
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Nguyễn, Lê Huỳnh Như
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung luận văn xoay quanh việc tìm hiểu và nghiên cứu các đặc tính, ứng dụng của cảm biến E18-D80NK trên cơ sở lý thuyết và thông số kỹ thuật. Và sau đó là tiến hành thực hiện láp ráp các linh kiện để phát triển đề tài Thiết kế sơ đồ ứng dụng cảm biến E18-D80NK trong mạch đếm sản phẩm.
Description: 33tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10371
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.